PLAY! - LÄGER

De tvåspråkiga och motionsrika dagslägren innehåller ledd, trygg och trevlig samvaro, varm lunch, samt försäkring. Lägren arrangeras av RHL ry (Raseborgs Hobbymotion r.f.). Som lägerplats fungerar Ekenäs ungdomsgård. Ledaren/-na är på plats kl. 8-16. Programmet pågår mellan 9.00 till 15.00.

Lägerprogrammet innehåller bl.a. motionrika lekar och spel, både inomhus och utomhus, simning, bowling och på fredagarna arrangeras en filmeftermiddag, m.m.

Av lägerverksamheten ansvarar RHL:s Projektchef Isak Vilander.

Nedan slipper ni och läsa mera om lägren, samt till att anmäla ert barn till lägren:

PLAY! - dagsläger under jullovet 28.-30.12.2020 vid Ekenäs ungdomsgård

INSTÄLLD

LÄGRET INSTÄLLD P.G.A. OSÄKERHETEN ORSAKAD AV COVID-19.

PLAY! - dagsläger under jullovet 4.-5.1.2021 vid Ekenäs ungdomsgård

INSTÄLLD

LÄGRET INSTÄLLD P.G.A. OSÄKERHETEN ORSAKAD AV COVID-19.