PLAY! - KLUBBARPLAY! - klubbar är avgiftsfria, låg-tröskels motionsklubbar, där man spelar och leker utan tävling. Klubbmedlemmarna får inverka i innehållet genom att önska sina favoritlekar och -spel. Klubbarna är en del av Raseborgs stads skolors egen klubbverksamhet, och RHL ry fungerar som den förverkligande parten. Klubbmedlemmarna är försäkrade med skolornas olycksförsäkring. Här under slipper du och anmäla ditt barn till den klubben som hålls vid barnets egen skola!