Donera:

Genom att stöda RHL ry kan ni på ett konkret sätt inverka i barnens möjligheter att delta i låg tröskels hobbyverksamhet, samt på utbudet av motionsmöjligheter för alla raseborgare i Raseborg. Verksamheterna som RHL ry ordnar främjar fysisk, psykisk och social hälsa hos dem som deltar. 

Liv och välbefinnande i Raseborg genom motion! 

RHL:s kontonummer: FI89 3131 1002 0464 68RHL ry:s verksamhetsberättelse 2020:

RHL ry:s verksamhetsberättelse 2021:

RHL ry / RHM r.f.

Verksamhetens ändamål:

- främjandet av i Raseborg bosatta barns, ungas, vuxnas och seniorernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom motion.

- främja trivsel i Raseborg genom att arrangera motionsrik verksamhet och evenemang.

- stödja integration hos invandrare bosatta i Raseborg genom motion, ex. FC Slimmit fotbolls- och futsalverksamheten.

TAG KONTAKT:

Isak Vilander

Projektchef, RHL ry

(Administration, klubbverksamhet, lägerverksamhet, organisationsutveckling och annan verksamhet)

+358 50 310 8150

isak.vilander@gmail.com

Wilma Lundström

Österby PLAY! - klubbledare

+358 40 0566767

Christopher Manthey

Projektarbetare, RHL ry

(FC Slimmit)

+358 45 855 4644

Arthur Snellman

Ledare för Kiilan koulus åk. 4-6 PLAY! - klubb

+358 44 245 1591