Donera:

Genom att stöda RHL ry kan ni på ett konkret sätt inverka på barnens möjligheter att delta i låg tröskels hobbyverksamhet, samt på utbudet av motionsmöjligheter i Raseborg, som främjar fysisk, psykisk och social hälsa! Liv och välbefinnande i Raseborg genom motion! 

RHL:s kontonummer: FI89 3131 1002 0464 68RHL ry:s verksamhetsberättelse 2020:

RHL ry / RHM r.f.

Verksamhetens ändamål:

- främjandet av i Raseborg bosatta barns, ungas, vuxnas och seniorernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom motion.

- främja trivsel i Raseborg genom att arrangera motionsrik verksamhet och evenemang.

- stödja integration hos invandrare bosatta i Raseborg genom motion, ex. FC Slimmit fotbolls- och futsalverksamheten.

TAG KONTAKT:

Isak Vilander

Projektchef, RHL ry

(Administration, klubbverksamhet, lägerverksamhet, organisationsutveckling och annan verksamhet)

+358 50 310 8150

isak.vilander@gmail.com

Christopher Manthey

Projektkoordinator, RHL ry

(FC Slimmit och vuxenmotion)

+358 45 855 4644