Donera:

Genom att stöda RHL ry kan ni på ett konkret sätt inverka i barnens möjligheter att delta i låg tröskels hobbyverksamhet, samt på utbudet av motionsmöjligheter för alla raseborgare i Raseborg. Verksamheterna som RHL ry ordnar främjar fysisk, psykisk och social hälsa hos dem som deltar. 

Liv och välbefinnande i Raseborg genom motion! 

RHL:s kontonummer: FI89 3131 1002 0464 68RHL ry:s verksamhetsberättelse 2022:

RHL ry:s verksamhetsberättelse 2020:

RHL ry:s verksamhetsberättelse 2021:

RHL ry / RHM r.f.

Verksamhetens ändamål:

- främjandet av i Raseborg bosatta barns, ungas, vuxnas och seniorernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom motion.

- främja trivsel i Raseborg genom att arrangera motionsrik verksamhet och evenemang.

- stödja integration hos invandrare bosatta i Raseborg genom motion, ex. FC Slimmit fotbolls- och futsalverksamheten.

TAG KONTAKT:

Isak Vilander

Verksamhetsledare

- Administration, chefsuppgifter, koordinering av klubbverksamheten, organisationsutveckling, sponsoreringar, damernas integrationsstödjande verksamhet, vuxenmotionsserier och - turneringar, projektutveckling.

+358 50 310 8150

isak.vilander@gmail.com

Jessica Vilander

Ledare, LADIES VOLLEYBALL

Integrationsstödjande volleybollverksamhet för damer

+358 50 310 8150

Tavga Zahir

Ledare, LADIES VOLLEYBALL

Integrationsstödjande volleybollverksamhet för damer

+358 44 018 0017

Jani Juutilainen

Idrottsledare

- Gymskötare (Pojo och Karis)

- Klubbledare

- Vuxenmotionskurser

- Assistans vid evenemang

+358 44 982 5188

jani.juutilainen97@gmail.com

Christopher Manthey

Projektarbetare

- FC Slimmit, integrationsstödjande fotbolls- och futsalverksamhet

+358 45 855 4644