PLAY! - LÄGER


De tvåspråkiga och motionsrika dagslägren innehåller ledd, trygg och trevlig samvaro, varm lunch, samt försäkring. 

Lägren arrangeras av RHL ry (Raseborgs Hobbymotion r.f.). Som lägerplats fungerar Hakarinne skola i Ekenäs. 

Ledaren/-na är på plats kl. 8-16. Programmet pågår mellan 9.00 till 15.00.

Lägerprogrammet innehåller bl.a. motionrika lekar och spel, både inomhus och utomhus, simning, bowling och på fredagarna arrangeras en filmeftermiddag, m.m.

Av lägerverksamheten ansvarar RHL:s Projektchef Isak Vilander.

Här under kan ni läsa mera om, samt anmäla ert barn till lägren:


PLAY! - dagsläger 7.-11. juni vid Ekenäs ungdomsgård

Tryck här för att komma till tilläggsinformation och anmälning.

PLAY! - dagsläger 14.-18. juni vid Ekenäs ungdomsgård

Tryck här för att komma till tilläggsinformation och anmälning.

PLAY! - dagsläger 21.-24. juni vid Ekenäs ungdomsgård

Tryck här för att komma till tilläggsinformation och anmälning.