PLAY! - LÄGER


De tvåspråkiga och motionsrika dagslägren innehåller ledd, trygg och trevlig samvaro, varm lunch, samt försäkring. 

Ledaren/-na är på plats kl. 8-16. Programmet pågår mellan 9.00 till 15.00.

Lägerprogrammet innehåller bl.a. motionrika lekar och spel, både inomhus och utomhus, simning, bowling och på fredagarna arrangeras en filmeftermiddag, m.m.

RHL:s Verksamhetsledare Isak Vilander ansvarar för lägerverksamheten inom föreningen. Som lägerledare fungerar myndiga, kompetenta och erfarna ledare.

Här under kan ni läsa mera om lägren, samt anmäla ert barn till ett läger:Sommarens 2023 läger:

EKENÄS:

1. veckan 5.-9. juni:

2. veckan 12.-16. juni:

3. veckan 19.-22. juni:

4. veckan 31. juni - 4. augusti:

5. veckan 7.-11. augusti:


KARIS:

1. veckan 5.-9. juni:

2. veckan 12.-16. juni:

3. veckan 19.-22. juni: 

LÄGRET INSTÄLLT PÅ GRUND AV LÅGT DELTAGARANTAL. PÅ LÄGRET I EKENÄS FINNS DET PLATS SAMMA VECKA.

4. veckan 31. juni - 4. augusti:

5. veckan 7.-11. augusti: