PLAY! - LÄGER


De tvåspråkiga och motionsrika dagslägren innehåller ledd, trygg och trevlig samvaro, varm lunch, samt försäkring. 

Ledaren/-na är på plats kl. 8-16. Programmet pågår mellan 9.00 till 15.00.

Lägerprogrammet innehåller bl.a. motionrika lekar och spel, både inomhus och utomhus, simning, bowling och på fredagarna arrangeras en filmeftermiddag, m.m.

RHL:s Projektchef Isak Vilander ansvarar för lägerverksamheten inom föreningen. Som lägerledare fungerar myndiga, kompetenta och erfarna ledare.

Här under kan ni läsa mera om lägren, samt anmäla ert barn till ett läger:LÄGREN I EKENÄS:

PLAY! - dagsläger i Ekenäs 6.-10. juni 2022.

Välkommen med på PLAY! - dagsläger under första sommarlovsveckan! Som lägerplats fungerar Hakarinne skola i Ekenäs. Anmälning via länken nedan:

LÄGRET TYVÄRR FULLSATT.

PLAY! - dagsläger i Ekenäs 13.-17. juni 2022.

Välkommen med på PLAY! - dagsläger under andra sommarlovsveckan! Som lägerplats fungerar Hakarinne skola i Ekenäs. Anmälning via länken nedan:

LÄGRET TYVÄRR FULLSATT.

PLAY! - dagsläger i Ekenäs 20.-23. juni 2022.

Välkommen med på PLAY! - dagsläger under andra sommarlovsveckan! Som lägerplats fungerar Hakarinne skola i Ekenäs. Anmälning via länken nedan:

LÄGRET TYVÄRR FULLSATT.


LÄGREN I KARIS:

PLAY! - dagsläger i Karis 6.-10. juni 2022.

Välkommen med på PLAY! - dagsläger under första sommarlovsveckan! Som lägerplats fungerar Karis svenska högstadium. Anmälning till lägret via länken nedan:

DEN HÄR LÄGERVECKAN INSTÄLLS TYVÄRR P.G.A. LÅGT DELTAGARANTAL.

PLAY! - dagsläger i Karis 13.-17. juni 2022.

Välkommen med på PLAY! - dagsläger under andra sommarlovsveckan! Som lägerplats fungerar Karis svenska högstadium. Anmälning till lägret via länken nedan:

LÄGRET TYVÄRR FULLSATT.