PLAY! - gårdslekar

PLAY! – gårdslekar verksamheten är riktad för barn i lågstadieålder.

Målet med verksamheten är att:

- främja barns rörelse och lek på fritiden på eget initiativ.

- främja fri social samvaro i samband med fysisk aktivitet.

Genom dessa mål främjas barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi strävar också till att återföra kulturen av gårdslekar in i barnens vardag i Raseborg.

Verksamheten sker:

- utomhus

- vid eller i närheten av den egna närskolan

- ungefär varannan vecka på kvällstid

Deltagarna får inverka i innehållet. Programmet består av olika traditionella gårdslekar, som t.ex. "bollen i ringen", "knutgubben", "gungbrännboll" osv. Aktiviteter kan också vara t.ex. skrinning, pulkaåkning och dylikt.

Verksamheten leds i början av frivilliga föräldrar och/eller storasyskon, men målet är att barnen skulle börja leka självmant och regelbundet tillsammans.

Anmäl dig som ledare via länkenra nedan:

Seminarieskolan

Till anmälning här.

Kiilan koulu

Till anmälning här.

Hakarinteen koulu

Till anmälning här.

Pojo kyrkoby skola

Till anmälning här.