Karlar i rörelse

En grupp för män i Raseborg, där man hittar träningskompisar genom att komma överens om träningsträffar. 

Vi ordnar inte i första hand regelbunden motionsverksamhet, utan deltagarna själv bjuder med varandra på träningsturer. 

Gruppen upprätthålls av Raaseporin Harrasteliikunta ry och Idrottsledare/Verksamhetsledare Isak Vilander. 

"Karlar i rörelse har en egen Facebook - grupp, där vi håller kontakt och kommer överens om träffarna" Välkommen med i gruppen: