De tvåspråkiga och motionsrika dagslägren innehåller ledd, trygg och trevlig samvaro, varm lunch, samt försäkring.

Ledaren/-na är på plats kl. 8-16. Programmet pågår mellan 9.00 till 15.00.

Lägerprogrammet innehåller bl.a. motionrika lekar och spel, både inomhus och utomhus, simning, bowling och på fredagarna arrangeras en filmeftermiddag, m.m.

För lägerverksamheten inom föreningen ansvarar Verksamhetsledare Isak Vilander. Som lägerledare fungerar myndiga, kompetenta och erfarna ledare.

Här under kan ni läsa mera om lägren, samt anmäla ert barn till ett läger: