RHL stöder integration genom motion

Fotbolls- och futsallaget FC Slimmit är verksam i Raseborg, för att stöda integration av invandrare.

Lagets namn SLIMMIT kommer från ord på finska, som står för målsättningarna för verksamheten:

  • Social
  • Motionsrik
  • Integrationsstödjande
  • Mångkulturell
  • Förebygger marginalisering
  • Inspirerande
  • Främjar sysselsättning

Verksamheten har under året 2020 och coronapandemin varit igång som vanligt, alltid när restriktionerna har gett mäjlighet till det. Under 2021 har verksamheten inte kunnat påbörjas, men kommer igång genast situationen ändras.

För FC Slimmit verksamheten ansvarar projektarbetare Christopher Manthey

Länk till lagets FACEBOOK - sida: