PLAY! - klubbar och annan klubbverksamhetPLAY! - klubbar är avgiftsfria, låg-tröskels motionsklubbar, där man spelar och leker utan tävling. Klubbmedlemmarna får inverka i innehållet genom att önska sina favoritlekar och -spel.

I SPORT - klubben utövar man mera traditionella idrottsformer. Också i dessa klubbar får deltagarna inverka i innehållet genom att önska sina favoritgrenar och spel.

 I PLAY! - simklubben leker vi i vattnet och övar på olika tekniker i vattnet, ex. simteknik, olika dyk, hopp och flyt.

BREIKKI! - rastmotionsverksamheten är riktad för åk. 7-9 och fungerar som en s.k. drop-in verksamhet. Deltagarna får under skolans långa rast komma till gymnastiksalen och utöva olika låg-tröskels spel, som ex. evighetskoddboll eller dodgeball.

Klubbarna är en del av Raseborgs skolors klubbverksamhet, samt den nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

RHL ry fungerar som den förverkligande parten. Klubbmedlemmarna är försäkrade med skolornas olycksförsäkring. 

Via stadens hemsidor, på Finlandsmodellens sida, kan du anmäla ditt barn med i våra klubbar!

Kiilan kouluåk. 1-4Ti. 14.00-15.00

I Kiilan koulus gymnastiksal. Som ledare fungerar Jani Juutilainen, 0449825188.

Mustion kouluåk. 1-6 Ti. 15.10-16.10

I Askers gymnastiksal för både finska och svenska skolans elever. Som ledare fungerar Jani Juutilainen, 0449825188.

Karis svenska högstadiumåk. 7-9

Klubben hålls på fredagar 10.30-11.00 och 11.30-12.00 på matrasterna. Som ledare fungerar Aurora Ahonala, 0451853420.

Österby skolaåk. 1-4 To. 14.00-15.00

I Österby skolas gymnastiksal. Som ledare fungerar Wilma Lundström, +358 40 056 6767.

Snappertuna skolaåk. 1-6Fre. 12.30-13.30

I Snappertuna skolas gymnastiksal. Som ledare fungerar Jani Juutilainen, 0449825188. 

Katarinaskolanåk. 1-3Fre. 13.00-14.00

I Katarinaskolans gymnastiksal.  Som ledare fungerar Aurora Ahonala, 0451853420.

Pohjan Kirkonkylän kouluåk. 1-6Fre. 13.05-14.05

I Pojo kyrkoby skolas gymnastiksal. Som ledare fungerar Aurora Ahonala, 0451853420.

Seminarieskolan

1-2 lk.

Ti. 13.00-13.50

I  Seminarieskolans gymnastiksal. Som ledare fungerar Aurora Ahonala, 0451853420.

Seminarieskolanåk. 3-6Ti. 14.15-15.15

I Ekenäs simhall. Som ledare fungerar Isak Vilander, 0503108150. 

Höjdens skolaåk. 1-4Må. 14.45-15.45

I Höjdens skolas gymnastiksal. Som ledare fungerar Aurora Ahonala, 0451853420.

Höjdens skolaåk. 7-9Ti. & To. 10.15-10.45

I Höjdens skolas gymnastiksal. Som ledare fungerar Aurora Ahonala, 0451853420.

Hakarinteen kouluåk. 1-4To. 14.00-15.00

I Hakarinteen koulus gymnastiksal. Som ledare fungerar Heidi Lääkäri, +358 40 596 2826.  

Pojo kyrkoby skolaÅk. 3-6To. 14.45-15.45

I Pojo kyrkoby skolas gymnastiksal. Som ledare fungerar Aurora Ahonala, 0451853420.